Det europæiske hus: Flygtninge Fatamorgana

Udsendelse d. 18. - 24. januar. 2020

Kort før årsskiftet bekræftede EU's nye kommissær for flygtninge og integration, den svenske socialdemokrat, Ylva Johansson, på et møde i København at den danske S-regerings forestilling om fælles EU-modtagecentre for asylansøgere i Nordafrika er et fatamorgana.
Også regeringens mest skeptiske støtteparti, Radikale Venstre, vender sig mod tanken om modtagecentre uden for EU. Partiets udlændingeordfører, Jens Rohde, sammenligner forslaget med kolonitidens ageren og kalder det ligefrem ”en lille smule ækelt”.
Men måske kan alle parter ånde lettet op. Nye tal fra Den Internationale Organisation for Migration viser, at der i 2019 i alt kom 124.000 flygtninge og migranter til Europa. Det er20.000 færre end i 2018. Og kun en ottendedel af den flygtningestrøm, som i 2015 ramte EU-landene, især p. gr. a. borgerkrigen i Syrien.
Ove Weiss analyserer og ser bl. a. på de mange overdrivelser i udlændingedebatten, som på det seneste er korrigeret af flere forskere. Det gælder bl. a. omfanget af de fremmedes kriminalitet og påstanden om, at ”indvandrere formerer sig som rotter.” I realiteten får kvinder fra ikkevestlige lande stort set samme antal børn som kvinder med dansk oprindelse.  

Serien er støttet af

MEDARBEJDER

Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Det europæiske hus