Digtet i dialog med sprog og læser

I det tidlige forår 2013 mødtes Ole Bundgaard med lyrikeren Knud Steffen Nielsen på refugiet Hald ved Viborg til en snak om, hvor lyrikken er på vej hen netop nu. Knud Steffen Nielsen er ikke blot en spændende lyriker, men også en lyriker med markante meninger om lyrikken, som den udfolder sig i disse år. Især den helt nye lyrik der ikke har en fast fortælling med et centralt perspektiv, men mere er en dialog med sproget og læseren har Knud Steffen Nielsens bevågenhed. 

Knud Steffen Nielsen har udgivet en halv snes digtsamlinger siden debuten i 1980, hvoraf den sidste ”Ordinér nye kroppe” fra 2011 udkom på forlaget After Hand.