Ensomhed gennem livet

Udsendelse d.4. -10.marts. 2023
Udsendelse: 10.-16.Oktober. 2015

Ensomhed kan ramme mennesker gennem hele livet. I udsendelsen fortæller Christine E. Swane, direktør i Ensomme Gamles Værn, hvordan ensomhed kan have stor betydning for den måde, man klarer sig gennem livet, og hvordan ensomhed kan opstå i alle aldre.

Det er muligt at bryde ensomheden, fortæller Christine Swane, men det kan være svært, fordi ensomhed er et tabu.  En del af de mennesker, der føler sig ensomme, mangler nære relationer. Andre føler ensomhed, selv om de har familie og venner.

Når man bliver gammel, er der en forhøjet risiko for at blive ensom. Hovedårsagen er, at man mister sin partner.  Ensomheden kan også forstærkes af, at man kan blive isoleret på grund af egen og jævnaldrendes mindre fysiske mobilitet, der kan gøre det vanskeligere at mødes.

Gamle indvandrere og flygtninge er en særlig gruppe, fordi de ofte har mistet relationer ved at forlade deres hjemland. Mange må også leve med, at forventninger til deres børn om at blive plejet i alderdommen, ikke kan opfyldes. Deres børn er en del af et samfund med krav fra arbejds- og familieliv, der kun i begrænset omfang harmonerer med at skulle tage sig af ens forældre.

Hør også montagen Stemmerne udenfor. Øverste billede er fotograferet af Rune Hansen.

Medvirkende

Christine Swane er direktør i Ensomme Gamles Værn. Hun er uddannet kultursociolog og forsker bl.a. i ensomhed. (Foto:EGV)

 

 

 

 

 

MEDARBEJDER

Henrik Morell