Et beskedent forslag

Udsendelse d. 25.februar - 3.marts. 2017
Udsendelse d. 10. - 16.januar - 2015
Udsendelse d. 6. - 12. oktober 2012

Den irsk-britiske forfatter Jonathan Swift , der levede fra 1667 til 1745, er i eftertiden mest kendt for sin roman ”Gullivers rejser”, men han har også skrevet et af de mest berømte satiriske essays i den engelsksprogede litteratur, nemlig ”A modest proposal”: Et beskedent forslag – til at hindre fattigbørn i at være en byrde for deres forældre og fædreland, og til at gøre dem nyttige for almenheden. Et forslag, der med et snuptag skulle hjælpe fattige familier i Irland,  ud af sult og elendighed. Ræsonnementet, der leder frem mod det ædle mål, er åbenlyst forkert og umenneskeligt, men i tråd med datidens økonomiske rationale om at optimere nationens velstand og den fattige befolknings ressourcer.

Litteraturkritikeren Tue Andersen Nexø fortæller om det berømte essay, Karl Johan Mikkelsen har tilrettelagt og Karsten Pharao læser.

MEDARBEJDERE

Karsten Pharao, Karl Johan Mikkelsen