Et retningsskifte

Udsendelse d.28.okt. - 3. november. 2017

Med afsæt i den britiske biolog Gareth Hardins (-2003) ofte citerede essay Tragedy of The Commons (Science 1968), diskuterer vores landbrugsmedarbejder baggrunden for den privatiseringsbølge, der præger mange vestlige samfund - og hvordan argumenterne for og imod at Staten ejer og forvalter vores natur-ressourcer blandt andet kan aflæses i Regeringens landbrugspolitik. At ejerskabet ofte ikke opleves eller erfares af den enkelte borger og at det derfor bliver et aktiv politikkerne kan handle med, er ikke nogen nyhed - men få tænker tilsyneladende over at vandkvaliteten, hvad enten det er den vi drikker eller den vi bader i, står i et modsætningsfyldt forhold til økonomiske gevinster for landmændene. Dette er aktuelt som aldrig før i disse dage, hvor EU diskutere forlængelse af det potentielt kræftfremkaldende sprøjtemiddel glyphosat, hvor Aarhus kommune forsøger at indføre sprøjteforbud over deres drikkevands-resevoir og hvor Miljø- og Fødevareministeren har bebudet at vi står overfor et ‘retningsskifte’ i måden vi forvalter vores vandmiljø på.

Link til Miljø- og Fødevareministerens udmelding 
Link til rapporten (engelsk) 
Link til Gareth Hardins essay (engelsk)

Forsidebillede: Miljø- og Fødevarerministeren sammen med Landbrug&Fødevarers ledelse

MEDARBEJDER

Rasmus Blædel Larsen

PROGRAMSERIE

Landbrugsmagasinet