Europaprofilen 1: Forår 2015

Udsendelse d.21. - 27.februar.  2015

Vi starter en ny serie, hvor vi behandler et af de vigtigste europapolitiske pejlemærker op til 2020, som er, hvad EU-landene kan enes om på miljø- og klimaområdet. Kan EU Parlamentet fastholde  de nye langsigtede mål, og hvordan skal de føres ud i livet? Er EU i stand til at vise klimapolitisk lederskab op til det store klimatopmøde Cop 21 i Paris 2015 og samle verden om den grønne dagsorden. Kan der landes en klimaplan, der sikre EU´s globale grønne førerposition? Hvad betyder den grønne omstilling for beskæftigelsen, hvilke nye og ikke mindst hvor mange arbejdspladser kan skabes? Hvordan lever landene f.eks. op til EU Kommissionens ønske om en radikal forbedret genanvendelsespolitik, hvad angår industri- og husholdningsaffald. 

Hør bl.a. tidligere fødevareminister, folketingsmedlem for Venstre og viceborgmester for Lolland Kommune Henrik Høegh, og hør også om den såkaldte klimaflise, udviklet af TREDJE NATUR til fremtidens fortove og byrum.

Vindmøllekoncernen Vestas er et eksempel på, hvor følsomme grønne job er; det går hurtigt op og ned for den grønne industri.- Med historisk udgangspunkt ser Ove Weiss på den grønne bølge, som LO i disse måneder forsøger at inspirere med tre forudsætninger: Medarbejdernes idérigdom, utraditionelle partnerskaber og offentlige investeringer – men kun i startfasen, for fremtiden må bygge på økonomisk bæredygtighed. Grøn bæredygtighed gør det ikke alene.

Udsendelserne støttes af EU-Nævnet og Velux Fonden.

MEDARBEJDERE

Ove Weiss, Anette Bruun Johansen, Jørgen Johansen

PROGRAMSERIE

Europaprofilen