Europaprofilen: Efterår 2014 - 2

Udsendelse d.18. - 24.oktober 2014

Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. Det er fastsat i artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og betyder, at du som EU-borger har ret til at søge arbejde i et andet EU-land, arbejde uden arbejdstilladelse, bo der, mens du arbejder, opholde dig der – også når dit ansættelsesforhold ophører, blive behandlet på lige fod med landets egne borgere med hensyn til adgang til arbejde, arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele. Det er et af de mest kontroversielle og kritiserede principper, og i ti udsendelser tager EuropaProfilen arbejdskraftens fri bevægelighed til grundigt eftersyn. I 2. udgave af EuropaProfilen kan man høre forfatteren og oversætteren Peter Eszterhas fortælle, hvorfor ungarske borgere endnu ikke, trods stor fattigdom, udnytter denne mulighed. Programmerne produceres med støtte fra Europa-Nævnet og redigeres af Anette Bruun Johansen, Ove Weiss og Jørgen Johansen.

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Europaprofilen