Europaprofilen: Efterår - 2014 - 9

Udsendelse d. 20.- 26.december - 2014

Her i efterårets udsendelser under titlen ”Europaprofilen” sætter vi focus på en af hovedhjørnestenene i EUsamarbejdet - nemlig retten til fri bevægelighed - retten til at arbejde, studere, opholde sig i et hvilket som helst land indenfor fællesskabet. En rettighed der har vist sig at være mere kontroversiel, end nogen havde forestillet sig. Måske havde ingen tænkt på, at det nok især var fattige Østeuropæere, der ville flytte sig mod bedre vilkår, højere lønnet arbejde - eller arbejde i det hele taget. I programmet deltager formand for Grøn gruppe i 3F, Arne Grevsen, der fortæller om problemer med løndumping, Borgmester Holger Schou Rasmussen fra Lollands Kommune, der efterspørger masser af udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med Fehmern Bælt-projektet. Og Ove Weiss rapporterer fra Ålandsøerne. "Nultolerance overfor diskrimination" hedder kommentaren fra det lille EU-rige mellem Bottenhavet og Østersøen. 

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Europaprofilen