Europaprofilen - 3 - forår 2015

Udsendelse d. 21 - 27.marts. 2015

Et af de vigtigste europapolitiske pejlemærker op til 2020 er, hvad EU-landene kan enes om på miljø- og klimaområdet. Er EU i stand til at vise klimapolitisk lederskab op til det store klimatopmøde Cop 21 i Paris i 2015 og samle verden om den grønne dagsorden. Kan der landes en klimaplan, der sikrer EU's globale grønne førerposition? Måske – for som den første store aktør har EU nu meldt sig på banen med et CO2-indspark til klimatopmødet, der begynder den 30. november. Her skal verdens lande nå til enighed om helst en ambitiøs Klimaaftale. Og ifølge EU-udmeldingen skal CO2 udledningen – for EU's vedkommende – reduceres med 40 procent i 2030 i forhold til 1990.

EuropaProfilen besøger Miljøpunkt Østerbro, et lokalt miljøcenter som arbejder for at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling i bydelen. Hør en samtale med
Lene Midtgård, der er centerleder i Miljøpunkt Østerbro. Desuden kan du høre Ove Weiss fortælle om nye Naturpark Amager, der er tre gange så stor som Dyrehaven og 10 gange større end Central Park i New York. Kriterierne for optagelse på listen over naturparker er en enestående natur, landskabelig skønhed og store kulturhistoriske værdier. ”Fra Lorteø til Naturpark”, hedder kommentaren.

Anette Bruun Johansen er vært, og EuropaProfilen produceres med støtte fra Europanævnet og Veluxfonden. 

  

MEDARBEJDERE

Anette Bruun Johansen, Jørgen Johansen, Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Europaprofilen