Feed the World 1

Udsendelse d.2. - 8. januar. 2021
Udsendelse d.4. - 10. august 2018

Om det globale madsystem,  landbrug, FN’s verdensmål og planetetens grænser.
Resiliens handler om at tænke forholdet mellem mennesker og økosystemer på planteten Jorden som et basalt udgangspunkt for social-økologiske systemer.  Resiliens betegner kapaciteten i et system – en skov, en by eller en økonomi – til håndtere stress og forandringer via modstandskraft og tilpasningsdygtighed. Heri indgår også kapaciteten til at håndtere og respondere overfor kriser, pres og stød af forskellig art.

Stockholm Recilience Centre (SRC) er ramme om tværvidenskabelig forskning i resiliens på mange forskellige niveauer og SRC har partnerskaber og netværk i hele verden. Centret er etableret af Stockholms Universitet og Beijerinstituttet for økologisk økonomi ved det kongelige videnskabsakademi i Stockholm. Finansiering kommer især fra Stiftelsen for miljøstrategisk forskning, MISTRA. 

SRC har en intern forskningsgruppe med fokus på ”food”, der arbejder med resiliens og mange forskellige perspektiver med relation til madsystemer, landskaber, landbrug, fødevaresikker, fødevaresuverænitet, kost og ernæring i globalt og lokalt perspektiv. 
SRC har samarbejde med EAT Foundation, der er norsk og finansieret af Stordalen Foundation. I den sammenhæng afholdes i Stockholm hvert år siden 2014 et internationalt seminar om mad- og fødevarer, transformation globalt og lokalt, Food Forum

Johan Rockström som formand for EAT Advisory Board sammen med Pavan Sukhdev, grundlægger af CEO of Gist Advisory, præsenterede et fødevare-perspektiv på FN’s 17 verdensmål 20130 ved åbningen af 2016 EAT Forum, der konkluder at alle FN-mål er direkte eller indirekte knyttet til bæredygtig og sund kost.


Illustrationen er udviklet af  direktør for videnskab Carl Folke og andre på SRC. Den viser at økonomi og samfund er integreret i biosfæren.(credit: Azote Images for Stockholm Resilience Centre)
Læs mere på : 
How food connects all the SDGs

EAT Stockholm Food Forum 2018

På SRC realiseres to store programmer – GRAID og SWEDBIO –der har relation til Sveriges internationale samarbejde omkring udvikling.  

GRAID-programmet er finansieret af Sveriges internationale udviklingsbestand (Sida) og handler om at øge bevidsthed, forståelse og anvendelse af resiliens som en integreret del af bæredygtig udvikling. Programmet omfatter især de afrikanske lande i Sahel-området, Afrikas horn, Indien og sydøst Asien.
Læs mere på :
GRAID: Guidance for Resilience in the Anthropocene

SWEDBIO-programmet er etableret af Sida og gennemføres i samarbejde med Sveriges Biodiversitets Center (CBM). Programmets temaområder er biodiversitet, økosystem tjenester, bæredygtige levevilkår, fattigdomsreduktion og dialog. Heri er involveret både forskning og metodik,  partnerskaber og samarbejde, facilitering af dialog mellem forskellige aktører.
Læs mere på:
SwedBio

Medvirkende
Line Gordon, SRC direktør, professor
Cibele Queiroz, SRC forsker

Udsendelsen er tilrettelagt af Kristina Grosmann Due og produceret med støtte fra stiftelsen Clara Lachmanns Fond.

MEDARBEJDER

Kristina Grosmann Due