Folk - hvad er vel folk i grunden?

Udsendelse d.24. - 30. juli. 2021
Udsendelse d. 30.januar - 5.februar.  2016
Udsendelse d. 10. - 16. maj - 2014

’Folk, hvad er vel folk i grunden’ er et program hvor Frederik Dessau taler om modsætningen mellem ’os’ og ’dem’. I den mytologiske skabelsesberetning som den er beskrevet i Det gamle Testamente kan man finde opskriften på den ideelle form for menneskeligt samliv gentaget i Det ny Testamentes ’Du skal elske din næste som dig selv’. Men det ville være en overdrivelse at påstå at opskriften er blevet fulgt, og spørgsmålet har da også jævnligt været oppe og vende om hvorvidt påbuddet eller anvisningen har været alvorlig ment og skal opfattes bogstaveligt. Begrebet ’din næste’ er i hvert fald blevet opfattet meget snævert, og det er det Frederik Dessau filosoferer over.  

Foto: Privateje

MEDARBEJDER

Frederik Dessau