Forførerens dagbog 9

Udsendelse d.16. - 22. september. 2017
Udsendelse d. 7. - 13.september 2013
Udsendelser 28. april - 4. maj 2012

Jesper Christensen læser 9. afsnit af Søren Kierkegaards beretning om Johannes, den gennemførte æstetiker, der først og fremmest anskuer kvinder som en kunstnerisk nydelse. I dette afsnit, der indledes med et lille brev, fortsætter Johannes sine planer for forførelsen af Cordelia, selvom de nu er forlovede. Strategien går ud på at gøre Cordelia led og ked af det småborgerlige hykleri i forlovelsen, at få hende til at befri sig, så hun for alvor kan erobres som et frit menneske uden konventionernes bånd. Ud over hendes kritiske selvstændighed handler det for Johannes om at vække hendes erotiske potentiale.

Hele Forførerens Dagbog kan læses online på Søren Kierkegaard forskningscenterets hjemmeside sammen med et omfattende noteapparat og kommentarer. Det kan anbefales at orientere sig i teksten på denne måde undervejs.

Forførerens Dagbog findes i første del af Enten-Eller. Klik på Forførerens Dagbog s. 307. Forførerens Dagbog er opdelt i 4 underafsnit, og du kan åbne dem alle sammen på én gang – eller et ad gangen. Første afsnit er udelukkende det indledende citat fra operaen Don Giovanni. Når du har åbnet teksten kan du klikke på ”kommentar” i den vandrette menu øverst – så  åbner kommentarerne sig i et nyt vindue, som du kan lægge ved siden af teksten, og deri kan du åbne de kommentarer du ønsker.

Karsten Pharao har tilrettelagt.

 

MEDARBEJDER

Karsten Pharao

PROGRAMSERIE

Forførerens dagbog af SØREN KIERKEGAARD