Forskning & Videnskab: Antropologi 2

Udsendelse d.13. - 19.juni. 2015

Evidens som magi

Hvordan kan faglighed og ildsjæle, der gøre en ekstra indsats være et problem? Steffen Jöhncke giver i udsendelsen et indblik i nogle af de problemer, der er ved at bruge evidens på andre områder end det, som evidens oprindeligt var udviklet til. Evidens kommer fra den medicinske verden, hvor man undersøger, om et lægemiddel har en effekt. Der er et stigende krav til, at man også kan sætte tal på om undervisning og socialt arbejde virker. Men kan man forvente, at skolebørn og brugere af det sociale system opfører sig som forsøgsmus, når man skal undersøge om en bestemt metode virker?

Steffen Jöhncke Steffen Jöhncke kommer i udsendelsen med mange forbehold over for, hvordan undersøgelser af evidens bliver lavet, men hans vigtigste indvending er, at brugen af den evidensbaserede viden tit er ren magi, og udtryk for en dårlig samfundsvidenskab.

I udsendelsen bliver der også fortalt, hvad der er det særlige antropologiske blik på evidens, og hvad begrebet anvendt antropologi dækker over.

Medvirkende

Steffen Jöhncke er viceinstitutleder og seniorrådgiver på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet, hvor han er leder af Antropologisk Analyse, som er en enhed for eksterne samarbejdsprojekter. Det er samarbejdsprojekter med virksomheder, organisationer og myndigheder.

Litteratur

Interviewet tager udgangspunkt i artiklen
Jöhncke, S., & Rod, M. H. (2015). The Social Life of Evidence: Rationalizing Professional Practice in the Welfare State. I V. Steffen, S. Jöhncke, & K. M. Raahauge (red.), Between Magic and Rationality: On the Limits of Reason in the Modern World. (s. 41-68). Kapitel 2.København: Museum Tusculanum. (Critical anthropology, Vol. 4).

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Forskning og Videnskab