Forskning & Videnskab: Formidling af kulturarven

Udsendelse d.12. - 18. september. 2015

Midt- og Vestsjælland er områder, der har mange vigtige attraktioner fra vikingetiden og middelalderen. Andreas Bonde Hansen fra Københavns Universitet forsker i, hvad publikum finder interessant, og hvordan man kan formidle på en måde, så flere kan for øjnene op for attraktionerne. Attraktionerne har ikke opnået at blive superattraktioner, som Andreas Bonde Hansen kalder det, i modsætning til fx Ales stenar ved Ystad, der ligger ude i ingenting, hvor det man kan se er 59 sten der danner Nordens største skibssætning. Ales stenar besøges årligt af 700.000 personer. 

Når man som Midt- og Vestsjælland står med vigtige attraktioner fra vikingetiden som Trelleborg, og fra middelalderen fx Tveje Merløse kirke der ligner noget, man kan finde på Balkan, er det oplagt, at man gerne vil have flere besøgende. Andreas Bonde Hansen mener, at museerne i høj grad gør det samme, så der laves fx rigtig mange middelaldermarkeder. Det kan være fint nok i sig selv, men markedet for markeder kan blive mættet, og man udnytter ikke de andre interesser, som et potentielt publikum har. 

I sin forskning undersøger Andreas Bonde Hansen, hvordan publikum oplever fortiden. Men der er forskellige måde at lave en formidling, så det bliver en port ind til fortiden. Danske museer har været meget præget af den anglesaksiske måde at se verden på, hvor tyske og svenske museer har en anden tilgang. Han har derfor lavet en sammenligning mellem danske, svenske og tyske museer, og har nogle ideer til, hvordan de danske museer kan få bedre fat i publikum. Hvis man kan få bedre fat i publikum, er der også muligheder for nogle flere kulturturister, og det er en af årsagerne til, at projektet er igangsat.

I undersøgelsen bliver publikum delt op i tre forskellige grupper. Der er nogen, der søger en tabt verden, nogen kan godt lide en tematik, og nogen er patriotisk orienterede. Tematikken kommer ofte fra populærformidlingen. Det kan være en fatasy tv-serie som Game of Throne, som kan give folk lyst til at beskæftige sig med middelalderen, fordi den forudsætter en middelalderlig æstetik.

Medvirkende

Andreas Bonde HansenAndreas Bonde Hansen er mag.art. i forhistorisk arkæologi, og skrev speciale om verdenskulturarven. Han har interesseret sig til, hvad man bruger fortiden til. Den interesse kom, da han lavede udgravninger i Afrika og Caribien sammen med Klavs Randsborg, og fandt ud af, hvor meget fortiden betød for folk. Hans ph.d.-projekt handler om brug og formidling af kulturarven i Danmark, Tyskland og Sverige fra 600-1375. Projektet er finansieret af Slagelse Kommune, Kulturregion Midt- & Vestsjælland samt Kulturstyrelsen. Han er arbejdsmæssig tilknyttet Saxo Instituttet ved Københavns Universitet og Museum Vestsjælland.

Billede øverst: Trelleborg. "Årets højdepunkt -  vikingefestivalen. Trelleborg er et sted som rummer stort potentiale. Stedet er tæt forbundet til krig vikinger og konflikter med den tysk-romerske kejser. En drabelig historie, som godt kunne udfoldes mere. Stedet lider også under den store konkurrence der er mellem vikinge-attraktioner. Trelleborg må derfor udvikle oplevelser som i højere grad er andeledes end konkurrenternes," siger Andres Bonde Hansen."Trelleborg airphoto" by Thue C. Leibrandt - Eget arbejde. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Miderste billede:  Alar stena. Sveriges største stensætning, smukt beliggende i Skånes Østerlen. Der kommer 6-700.000 besøgende om året, på trods af svær tilgængelighed og manglende formidling. En såkaldt super-attraktion (foto: Andreas Bonde Hansen).

Nederste billede: "CREDO - stor særudstilling om Europas kristianisering (ca. 300 - 1400)," fortæller Andreas Bonde Hansen. "Tyskerne er ikke så gode til at gå på almindelige museer i det daglige. Men særudstillinger og de store super-attraktioner er meget besøgte. Særligt når det har med middelalder at gøre. Tyskerne er gode til at løfte CREDO - stor særudstilling om Europas kristianisering (ca. 300 - 1400). Tyskerne er ikke så gode til at gå på almindelige museer i det daglige. Men særudstillinger og de store super-attraktioner er meget besøgte. Særligt når det har med middelalder at gøre. Tyskerne er gode til at løfte teknologiske platforme, til noget eksklusivt, som det omkringliggende samfund tager del i. Særligt lokale erhversdrivende. En særudstilling i mindre byer som f.eks. Paderborn, eller f.eks. verdensarvsnomineringen af Stralsund, er noget der er af stor betydning af byernes næringsliv Derudover var CREDO-udstillingerne inspirerende i forhold til udstillingsnarrativ."  (foto: Andreas Bonde Hansen).

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Forskning og Videnskab