Forskning & Videnskab: Havmiljø 4

Udsendelse d. 6. - 12.juni. 2015

Klimaændringer

Tang og ålegræsKlimaændringerne betyder både højere temperatur og kraftigere regn. Disse faktorer kan virke sammen og ændre havmiljøet. Lektor Morten Foldager Pedersen fortæller om, de biologiske mekanismer, der er af betydning for, hvordan klimaændringerne påvirker livet i havet. Han fortæller bl.a. om betydningen af invasive tangarter som sagassotang, der på grund af klimaændringerne har mulighed for at sprede sig og ændre artssammensætningen.

Medvirkende

Lektor Morten Foldager Pedersen er ansat på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved Roskilde Universitet. Han er uddannet havbiolog og erhvervsdykker. Hans forskningsområde er marine planter og alger, hvor han undersøger, hvordan forskellige faktorer påvirker dem.

Øverste foto: Sargassotang (Sargassum muticum) i Limfjorden. Nederste foto: Sargassotang og ålegræs i Limfjorden. Fotograf: Tiina Salo.
 

 

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Forskning og Videnskab