Forskning & Videnskab: Livslang læring 2

Udsendelse d. 30.maj - 5.juni. 2015

Den lærende organisation

Organisationer består af mennesker, der får erfaringer og gør fejl. De erfaringer og fejl, vil man gerne lære af, hvad enten der er tale om en privat virksomhed eller en offentlig institution. Hvordan man kan gøre det, beskæftiger teorier om Den lærende organisation med. Ofte er videndeling et af de midler, man anvender for at styrke læringen.

Professor Bente Elkjær forsker i den lærende organisation og giver i udsendelsen en oversigt over feltet og forklarer også, hvorfor det ofte forbliver et ideal. I udsendelsen giver hun eksempler fra sin forskning, som hun har lavet sammen med Ulrik Brandi, hvor en konsulentvirksomhed ønskede at lave større videndeling.

Medvirkende

Professor Bente Elkjær er professor på Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Hendes felt er læring i og i relation til arbejdslivet. Det inkluderer bl.a. organisatorisk læring. Hun har beskæftiget sig med det i mange år specielt i lyset af den amerikanske pragmatisme. Hun er øverste ansvarlige koordinator for en international kandidatuddannelse i livslang læring, policy og management.

Litteratur

Brandi, U., & Elkjær, B. (2014). Organisatorisk læring. In S. Vikkelsø & P. Kjær (Eds.), Klassisk og moderne organisationsteori (pp. 257-277). København: Hans Reitzels Forlag
Elkjær, B. (1994). Arbejde som kontinuerlig læreproces? LOKE. Om arbejdsmiljø, teknologi, samfund, uddannelse, 12(9), 3-5.
Elkjaer, B. (1999). In search of a social learning theory. In M. Easterby-Smith, L. Araujo, & J. Burgoyne (Eds.), Organizational Learning and the Learning Organization. Developments in Theory and Practice (pp. 75-91). London: Sage.
Elkjaer, B. (2001). The Learning Organisation - an Undelivered Promise. Management Learning, 32(4), 437-452.
Elkjaer, B. (2004). Organizational Learning: The 'Third Way'. Management Learning, 35(4), 419-434.
Elkjær, B. (2005). Når læring går på arbejde. Et pragmatisk blik på læring i arbejdslivet. København: Samfundslitteratur.
Elkjaer, B. (2003). Social Learning Theory: Learning as Participation in Social Processes. In M. Easterby-Smith & M. Lyles (Eds.), The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management (pp. 38-53). Malden, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell Publishing.
Brandi, U., & Elkjaer, B. (2011). Organizational Learning Viewed from a Social Learning Perspective. In M. Easterby-Smith & M. A. Lyles (Eds.), Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management. Second Edition (pp. 23-41). Chichester, UK: John Wiley and Sons.

Foto: Phil Whitehouse

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Forskning og Videnskab