Frederiksbergs historie 6

Udsendelse d.12.-18.marts. 2022
Udsendelse d. 6.-12. februar. 2016

Landet forvandles til storby. Veje, kloakker, el, gas og varme udbygges voldsomt i slutningen af 1900-tallet på Frederiksberg.

Stadsarkivar, ph.d.  Henning Bro tager os med på tur.

Anne Eggen har tilrettelagt serien om Frederiksbergs udvikling.  

Foto: Frederiksbergs byvåben (frederiksberg.dk)

MEDARBEJDER

Anne Eggen

PROGRAMSERIE

Frederiksbergs historie