Grænselandshistorier 8

Udsendelse d. 5. - 11. august. 2017
Udsendelse d. 22. - 28. marts 2014

I Jørgen Johansens og Finn Slumstrups rejse rundt i grænselandet fra Kongeåren til Ejderen nærmer de sig nu byen Husum.
Lidt nord for Husum i Sydslesvig ligger Mikkelberg, og Finn Slumstrup fortæller historien om det helst usædvanlige Nordisk Center for Kunst og Cricket, som ligger på Mikkelberg, en gammel restaureret mølle. Og inde i selve Husum skal vi høre om den store tyske digter Theodor Storm.

Serien om grænselandshistorier er blevet til med støtte fra Grænseforeningen.

MEDARBEJDERE

Jørgen Johansen, Finn Slumstrup

PROGRAMSERIE

Grænselandshistorier