H.C. Andersen: Barnet i graven

Udsendelse d.21.- 27. november. 2020

Om ’Barnet i graven’ som udkom i 1859 har H.C.Andersen selv skrevet at ’ligesom Historien om en moder har mest af alle mine digtninger skaffet mig glæde, idet mangen dybtsørgende mor i dem har fundet trøst og styrke.’ Det er Gerda Madsen der læser.

Foto: Maleri af Carl Bloch (Anne Eggen)