H.C. Andersen: Gårdhanen og vejrhanen

Udsendelse d.21-27. marts. 2020

 "En Hane kan lægge et Æg! og veed I hvad der ligger i det Æg? Der ligger en Basilisk! Synet af den kan Ingen udholde! det veed Menneskene, og nu veed I det med, veed, hvad der boer i mig! veed, hvad jeg er for en allerhønsegaards Karl!"
Og saa slog Gaardhanen med Vingerne, reiste Kammen og galede igjen; og det gjøs i alle Hønsene og i alle de smaa Kyllinger, men de vare frygteligt stolte af, at Een af deres var saadan en allerhønsegaards Karl; de klukkede og de pippede, saa at Veirhanen maatte høre det, og han hørte det, men han rørte sig ikke derved. Hør mere, når skuespiller Lars Elstrøm læser H.C. Andersens eventyr om ”Gårdhanen og vejrhanen”

Foto: hcandersen-homepage.dk