H.C. Andersen: Holger Danske

Udsendelse d. 7. - 13. marts. 2020

H.C.Andersen i gamle optagelser sender vi igennem vinteren og foråret, og i denne uge er det ’Holger Danske’ vi skal høre. Baggrunden for H.C.Andersens fortælling om den danske sagnskikkelse kendes ikke præcist, men han kan have følt sig foranlediget til at svare på Johan Ludvig Heibergs kritik af, at han kun havde syn for det fremmede ikke for det danske. Det er Einar Juhl der læser.