Historier fra Frederiksborg Slot 1

Udsendelse d.19. - 25.juli - 2014

Hvad afgør hvordan vi fortæller historien. Jonas Pedersen taler med museumsinspektør, Søren Mentz om forskellige epokers syn på og brug af historien. Fra Kongernes historiske selvhævdelse over brugen af historie til opbygning af en national identitet og til vore dages anvendelse af historien. Programmet er det første i en række fra Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg slot.