Hjem til Esbjerg

Udsendelse d.18. - 24. marts. 2023

Almindeligvis er esbjergensere efterkommere af tilflyttere, men Jesper Pors, der er født i 1947, stammer fra en slægt, som kan spores en del generationer tilbage på Esbjergegnen - lang tid før Esbjerg Havn blev en realitet.
Forfædrene på faderens side havde helt tilbage fra 1600-tallet en gård, hvor Rørkjær Skole Urban i dag ligger - ikke så langt fra det centrale Esbjerg.
Tipoldefar Peder Hansen deltog i Napoleonskrigene, og da han vendte hjem til fødegården i Rørkjær, havde hans søster og svoger drevet gården i efterhånden en del år, så han købte en gård i Novrup - i den østlige udkant af det nuværende Esbjerg.

Jesper Pors´ farfar fra gården i Novrup blev uddannet som dyrlæge i København, men vendte tilbage til Esbjerg, hvor han blev overdyrlæge på Andelssvineslagteriet i byen. Jesper Pors´ far Vagn Pors-Hansen blev også uddannet i København. Han blev tandlæge, og i 1939 fik han etableret en tandlægeklinik på Ærø, hvor han mødte sin fremtidige hustru Ellen Kirstine Andersen fra Århus, efter hun var blevet lærerinde på skolen i Ærøskøbing.
Vagn Pors-Hansen vendte i lighed med sin far tilbage til Esbjerg, hvor han i 1949 etablerede sig i byen med en tandlægeklinik og efterhånden 4 børn med hustruen. De bosatte sig i villabyen Boldesager.
Efter 12 år som tandlæge i Esbjerg døde Vagn Pors-Hansen som 47 årig pludselig af en blodprop i hjertet i 1961.
Det var en stor omvæltning for familien, og efter nogle år flyttede enken til København med de to yngste af fire børn. Efter tre år i København kunne Jesper Pors ikke mere holde ud at være i København, så han sagde til sin mor, at nu tog han “hjem” til Esbjerg.

På det tidspunkt var Jesper Pors 20 år gammel, og året efter i 1969 startede han på en 2-årig uddannelse som børnehavepædagog på børnehaveseminariet i Esbjerg.
I 1974 blev han gift med den nyuddannede børnehavepædagog Marianne Grinderslev.
Det nygifte par besluttede sig for nye græsgange, og snart fandt de begge to et arbejde i Skagen, men efter 6 år nordenfjords vendte Jesper og Marianne tilbage til Esbjerg.
Det viste sig imidlertid, at det på det tidspunkt var svært at få arbejde som børnehavepædagog, så det lykkedes Jesper Pors at få arbejde på en betonelementfabrik i byen.
Efter en del år på fabrikken kunne ryggen ikke mere, og efter en rekonvalescens fik Jesper Pors arbejde som pædagog på forskellige døgninstitutioner i Esbjerg.
Her blev han efterhånden udsat for flere tilfælde af vold, som førte til erstatning, fleksjob og til sidst tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som 59-årig.

Jens ChristianTop har tilrettelagt

Foto: Familieeje fra 1945: Bagerst fra venstre: faster Ragna, Farfar, tante Tinne, moster Grethe, farbror Helge, moster Eva og onkel Niels (Ragnas mand) forrest fra venstre: Mormor, far med Peder, Mor med Tue, Farmor