“Hvad gør man?” Psykisk arbejdsmiljø (1)

Udsendelse d.19. - 25. februar. 2022

I en podcastserie om psykisk arbejdsmiljø vil den2radio fokusere på bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø fra 2020, der uddyber, beskriver og sætter ord på det psykiske arbejdsmiljø. Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde; lovgivning, bekendtgørelse og vejledninger skal forebygge og råde så mistrivsel og belastning på krop og sjæl undgås. Nu er redskabet til at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø kommet, nu skal det bruges.

I alt kommer der 5 podcast, der et bidrag til information og viden om det psykiske arbejdsmiljø, der er aktualiseret ved bekendtgørelsen.

Medvirkende
                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      

 

Jenny Hjortebjerg psykolog Arbejdstilsynet   (Pressefoto) 

 


Christina Sode Haslund, chef for arbejdsmiljø og sundhed, Dansk Arbejdsgiverforening (Pressefoto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                          

 


Charlotte Bredal, arbejdsmiljøkonsulent FOA (Pressefoto) 

                                                           

 

 

 

I den første podcast giver vi ordet til Arbejdstilsynet, myndigheden på området og de to parter på arbejdsmarkedet Dansk Arbejdsgiverforening og Fagforeningen repræsenteret ved FOA. De forklarer deres rolle og interesse i den nye bekendtgørelse og gør opmærksom på, at når mennesker, arbejdsopgaver og arbejdsvilkår skal spille sammen kan der være mange psykiske påvirkninger og årsager til at der kan opstå problemer og det har alle parter ansvar for der gøres noget ved, men det overordnede ansvar for det psykiske arbejdsmiljø ligger hos arbejdsgiverne.

Arbejdsmiljøloven, der trådte i kraft i 1977, er gennem årene justeret, men i nov 2020 kom en klar og uddybende bekendtgørelse med regler og tilhørende vejledninger om det psykiske arbejdsmiljø. Debat og dialog på arbejdsmarkedet om udvikling, arbejdspladsforskning, ønsker om krav, kurser og metoder til at forebygge og forbedre det psykiske arbejdsmiljø lå til grund for den nye bekendtgørelse.

Udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø er en løbende proces og de mange vejledninger, råd og kurser mv. om emnet vidner om at det psykiske arbejdsmiljø er komplekst  og udvikler sig i takt med viden, erfaringer og indsatser.  Brancheorganisationerne for arbejdsmiljø (BFA) har et hav af vejledninger til specifikke fagområder og overordnet kan virksomhederne bruge Arbejdstilsynets vejledninger. De omfatter:  Vold, Krænkende handlinger, herunder Mobning og seksuel chikane og Stor arbejdsmængde og tidspres. Dertil er der to vejledninger undervejs om Uklare krav og modstridende krav i arbejdet og Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesket. Begge forventes at udkomme i løbet af 2022.

Du kan få flere oplysninger her : Bekendtgørelse for psykisk arbejdsmiljø   ;  Arbejdsmiljørådet   ;  Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø   ; Dansk Arbejdsgiverforening, psykisk arbejdsmiljøFagbevægelsens Hovedorganisation   

Musik: Buki-Yamas "Do The B. Y" 

Tilrettelæggelse Anne Eggen

Podcastserien er støttet af Foreningen Velliv

 

MEDARBEJDER

Anne Eggen

PROGRAMSERIE

Psykisk arbejdsmiljø