InterMetzo: Mund uden mæle

Udsendelse d.28.januar - 3.februar. 2023

Georg Metz her taget den altoverskyggende debat om Store Bededag op i sit Intermetzo. Folkekirken kan ikke, som flere præster nu mener passende, tilspørges om en helligdags fremtid. Hvem skal man spørge, og hvem skal svare? Biskopper forventes ikke at tage politisk stilling til politiske sager. Nedlæggelsen af en helligdag er politisk. I den forstand kunne Folketingets flertal nedlægge 2.juledag, hele pinsen og påsken, ikke at det tilrådes. Folkekirken er for alle. Man behøver ikke at tro på gud for at være medlem, endsige gå til gudstjeneste eller gifte sig. Folkekirken er løs i betrækket samtidig med, at den er underlagt den stat, der vil nedlægge en helligdag i en ellers afslappet for ikke at sige religiøs lunken nation.

MEDARBEJDER

Georg Metz