InterMetzo: Advokatundersøgelsesudvejen

Udsendelse d.6.-12.maj. 2023

Løbet er kørt for Lizette Risgaard, siger Georg Metz i sit Intermetzo. Næppe nogen i fagbevægelsens historie har mistet tilliden så hurtigt og så brutalt. ’Grisgaard’ og ’Gramsebossen’ blev hun lynhurtigt døbt i Ekstra Bladet. Hendes brøde bestod ved sene festlige sammenkomster tilsyneladende at have drukket for meget og derfor optrådt uforeneligt med FH’s standard og kodex: aldrende magthavere af begge køn rager ganske enligt ikke unge mænd og kvinder bagi eller klapper dem samme steds eller danser kropsligt tæt. Moderaternes leder påberåbte sig i øvrigt også kodex og adfærdsgrænser uden at redegøre for, hvad dette konkret gav retningslinjer for vedrørende ytringer om 19 åriges lækreste kroppe, før ytringerne var ytret. Når krænkelsesbevidstheden har manifesteret sig så håndfast som nu, træder krav om faste forhold og renere linjer end de reneste frem i forreste linje. 

MEDARBEJDER

Georg Metz