InterMetzo: Besindighedens formel

Udsendelse d.4. -10.marts. 2023

Metz har overskriften ’Besindighedens formel’ i sit Intermetzo, hvor han taler om oprustningen, der bliver ved til den ene part i krigen ikke kan klare mere. Begge parter kan sikkert og vist klare det meste lige til den dag under pres fra overlegne våben og med mange penge i ryggen det ultimative heroverfor bliver nærliggende. En ofte gentaget opfattelse breder sig: at forhandlinger ikke nytter noget, fordi Putin er bidt af en gal russisk imperialist. Det er sikkert rigtigt, alt tyder på det. Men krigen er tragedien i sorgens lange time-uden anden udsigt lige nu end optrapning også på den side, hvor sanseløsheden burde have ringere kår.   

MEDARBEJDER

Georg Metz