InterMetzo: Den britiske brudflade

Udsendelse d.30.oktober - 5.november. 2021

Georg Metz gennemgår Storbritanniens evige selvbevidsthed og imperietradition der blev hæmmet af tilknytningen til den europæiske union. Men England var ruineret efter 2.verdenskrig og måtte finde en plads i Europa om end på kanten. En union lå ikke i kortene med kontinentets store nationer og et genopstået Tyskland samt de økonomisk stærkere Beneluxlande og Frankrig. De Gaulle stolede ikke på englænderne, men da han trådte af som præsident åbnede der sig muligheder for et engelsk medlemskab i fællesmarkedet. Fordelene for briterne handelsmæssigt og politisk var indlysende, men de har ikke kunnet slippe tanken om stormagtsdrømmene. Sandheden er nok at England i virkeligheden har været et fremmed land i EU med forestillinger og ambitioner bygget op under imperiets brutale og højrøvede etablering. 

MEDARBEJDER

Georg Metz