InterMetzo: Den der vinder krige

Udsendelse d.28.maj - 3.juni.2022

I præsident Zelinskys markedsføring af den ukrainske modstand hæfter Vesten sig gerne ved ukrainernes militære fremskridt. Men billedet af 144 millioner russere over for 44 millioner ukrainere forestiller en anden virkelighed. Det russiske militær, der er ringere koordineret end militæranalytikerne forudså, sidder i det lange løb med den overmagt der afgør udfaldet. Dertil kommer at krigen er asymmetrisk: Ukraine invaderer jo ikke Rusland. Det muskelsvulmende NATO står endnu stærkere end før med to vigtige lande på tærsklen, men krigen kan kun afgøres ved besindige indrømmelser, så utallige liv og enorme værdier spares, og den naive oprustning igen kan vendes til det modsatte. 

MEDARBEJDER

Georg Metz