InterMetzo: Dommens dage

Udsendelse d.21 - 27.maj. 2022

Georg Metz gennemgår de store menneskelige myter om Alting, der slutter med jordens undergang uden mulighed for at menneskene ved egen kraft rejser sig igen. Det er Noah der redder sig selv og alle sine, de frelste få stod ved rælingen og så passivt på, mens alt og alle omkom i bølgerne. Uvægerligt trænger tankerne om tæppefald sig på, når en bitter diktator føler sig forurettet langt ind i den sorte sjæl. Derinde har den krænkede, den tilsidesatte, den skinsyge et gran af ret på sin side, han blev krænket, han blev tilsidesat, den verden der omgiver ham, hans folk, hans ven og fjende er ham ikke værdig.  

MEDARBEJDER

Georg Metz