InterMetzo: En 300 års dag

Udsendelse d.1.-7. april. 2023

Frederik d.5.kom til verden i disse dage for 300 år siden og døde af druk 42 år efter. Den franske billedhugger Sally’s rytterstatue på Kgs.Nytorv fremstiller en laurbærkranset almægtig romersk imperator uden blister i ansigtet og rindende øjne. En af de fineste rytterstatuer i verden fremstiller bag paraden en magthaver næppe ædru længe nok til at sidde på en hest. Statuen stod først færdig efter kongens død og fremstiller systemet Enevælden – ikke personen. I disse dage med beskeden fejring af Frederik d.5., der uden varig promille over det livsfarlige måske kunne være blevet en god konge, drøftes hvor længe den nuværende magtfuldkomne flertalsregering holder, eller om også den er et egentligt system.  Ingen kan forudsige om SVM konstruktionen holder eller om partiegoismen en dag slår hul i bunden af spanden. Men det er ikke sandsynligt, den holder nok valgperioden ud, måske længere. 

MEDARBEJDER

Georg Metz