InterMetzo: Film og fallit

Udsendelse d.14 - 20. december. 2019

Georg Metz går i struben på dem der forvalter kulturpolitikken i Danmark som først og fremmest ønsker at styre det ustyrlige fordi de sammenblander begreberne kunst og kultur. Mest oprørende for tiden indenfor den pædagogiske side af Kulturministeriets ressort er filmen. En filmskole af verdenskaliber, der i tidens løb har uddannet en skov af større og mindre talenter og sat sig spor i utallige nationale og internationale succes’er, viste sig ved fintællingen ikke at være værd at bygge videre på og udvikle efter de kunstneriske behov. Endnu en tvivlsom kulturminister, formentlig den værste landet har kunnet opvise i skikkelse af Mette Bock, satte kniven i den berømte skole på Holmen. En ny rektor med øjnene stift rettet mod ministeriets forventninger om mere styring og i sidste ende al magt til embedsværk og minister satte i løbet af et par år tilliden til skolens nye linje over styr. Det er noget af det ugens Intermetzo handler om.

MEDARBEJDER

Georg Metz