InterMetzo: Flag i modvind

Udsendelse d.1. - 7. juli. 2023

Samtidig med Valdemarsdag d.15.juni, hvor Dannebrog som bekendt drattede ned fra himlen i Estland i 1219, slog en højesteretsdom fast, at Dannebrog ikke har forrang for andre flag på danske flagstænger, man må flage med hvad man vil uden først at spørge om lov. Det fortæller Georg Metz i sit Intermetzo.  Mange offentlige og private har siden russernes overfald på Ukraine i hvert fald hejst det ukrainske flag. Andres blafrende nationalsymboler frem for Dannebrog anfægter ikke dansk overhøjhed på dansk grund, bare flag løs. Flaget er uløseligt forbundet med militære bedrifter og national potens, og så har flaget langt flere finurlige funktioner lige fra ungerne på Amalienborg Slotsplads, der står med Dannebrog i papirudgave for at få dronningen ud på balkonen, eller de har fødselsdag og der er sat miniflag i lagkagen eller brugt som pindemadspinde, eller man bruger pindeflagene til at finde vej til festen i parcelhuskvarterets labyrint. Der er få nationer der overgår danskernes udbredte flagbesættelse.

MEDARBEJDER

Georg Metz