InterMetzo: Forskel på flugt

Udsendelse d.26.marts - 1.april. 2022

Georg Metz ser på lighedsprincippet i dansk lov, for dansk lov diskriminerer ikke på køn, religion, politisk overbevisning og etnisk ophav, her ligger den danske statsindretnings fundament. Forestillingen om at alle i udgangspunktet er stillet lige er imidlertid ikke kongruent med virkeligheden og bestemmes snarere af sæd og skik, sociale forhold, flertallet og tidsånden, og fordomme spiller en ikke uvæsentlig rolle. Forskelsbehandling er sådan set ikke ulovlig, men det klares mere eller mindre maskeret ved opregning af forskelle i kultur, religion og sprog (undtagen ukrainsk), alt som målestok for flygtninges ret og barmhjertighedens rækkevidde. Når afvigelser fra danske normer summer sig op, lukkes døren. Så der er god grund til en lovændring om lighed og værdier. Forskelsbehandling i udvalgt barmhjertighed er svaret, så medmenneskeligheden en dag ikke overrumpler os.

MEDARBEJDER

Georg Metz