InterMetzo: Hvilket paradigme

Udsendelse d.2. - 8.marts. 2019

InterMetzo har overskriften ’Hvilket paradigme. Når fine ord dækker over fordærvet moral’.  For nylig har Folketinget vedtaget en række stramninger, der betyder forringelser af de mest udsatte menneskers vilkår. Regeringen, Dansk Folkeparti og socialdemokraterne kalder altså - på DF’s krav - den supplerende lovgivning af en allerede fulgt kurs i fremmed-og flygtningepolitikken et paradigmeskift. Skiftet består foruden diverse konkrete yderligere stramninger i at erstatte ordet integration i love og bestemmelser med ordet hjemsendelse. Markeringen af hjemsendelsesfordringen er nu effektivt gennemført under navn af dette paradigmeskift. Det er galt nok at det fine ord blot dækker over et lovkatalog af svinestreger.   

MEDARBEJDER

Georg Metz