InterMetzo: Kætter Franz

Udsendelse d. 30.sep. - 6.okt. 2017

Georg Metz er klar som altid og i denne uge er det selveste paven i Rom han behandler, for han er blevet udråbt som kætter og det er jo en alvorlig sag for en pave. Sådan set drejer det sig om pave Frans’ menneskelige tilgang til ægteskabsinstitutionen og hans villighed til at lade fraskilte og gengiftede modtage nadveren. Striden står om hvorvidt Vorherre ser med velvilje eller det modsatte på folk, der ikke kan holde hinanden ud og har fundet en anden. 62 reaktionære teologer er imod og har rejst anklagen, men hvad stiller paven op med det? Han står forhåbentlig distancen og insisterer på de kristne humanistiske grundværdier. 

MEDARBEJDER

Georg Metz