InterMetzo: Midt for til højre

Udsendelse d.22-28.september. 2018

Georg Metz skal har sat overskrifterne på sit Intermetzo:’Midt for til højre’ og ’Den enes nedtur den andens ministerbil’. I fremmed-og indvandrer-flygtningepolitikken skærer de gamle partier og Dansk Folkeparti lysteligt salamien for og dementerer dagligt Danmark som retsstat. Skive for skive neddroslinger og forringelser, som eufemistisk kaldes stramninger, men illusionsløst er tab af status og rettigheder, mistænkeliggørelse og restriktioner. Formålet skjuler sig ikke i andet end netop forringelser, skønt skåltalerne hævder integration som mål, men da lige præcis integration udtalt af Dansk Folkepartis politikere og integrationsministeren og delvis Socialdemokratiet nu for længst ikke mere er meningen, kan det jo kun kaldes diskrimination.

MEDARBEJDER

Georg Metz