InterMetzo: Mørke midt på dagen

Udsendelse d.2 - 8. november. 2019

I Politiken for nylig skrev Ole Hyltoft - tidligere medlem af DR’s bestyrelse, at DR er en kulturløs afart af sig selv og henviste til DR’s guldalder med generaldirektør Hans Sølvhøj i toppen. I sine mange år i DR’s bestyrelse har Hyltoft aldrig hørt generaldirektør Maria Rørbye Rønn udtale sig vidende eller engageret om kultur. Ole Hyltoft – medlem af Dansk Folkeparti - har tilsyneladende glemt sin egen partiformand og dermed sit eget partis årelange kamp mod DR, der har hensat det meste af institutionen i den selvcensurerende ligegyldighed, der også staves kulturløshed. 

MEDARBEJDER

Georg Metz