InterMetzo: Neutralitet og andet selvbedrag

Udsendelse d.17. - 23. februar. 2024

Georg Metz lægger ud med en overskrift som: ’Automatreaktion i antisemitismen som proklamation’ i ugens Intermetzo. Israel blev en halv snes år efter 1948 moderne blandt venstrefløjsfolk, der i de gladere dage plus et par årtier længere, og længe inden individualitet og parforhold gik i kloster i Maos lyst, hellere drog i kibbutz og levede kollektivt. Hvordan det ligger nu bortset fra dem der fristes af konspirationsteorier tyder heller ikke meget på et alment vågnende dansk jødehad. Krigen i Gaza nu har heller ikke noget at gøre med jøder hverken som sådan eller som helhed. Kritikken af den israelske regerings stadig mere indædte krigsførelse i Gaza og på Vestbredden har lige så lidt med antisemitisme at gøre som da den danske højrefløj for 50 år siden beskyldte kritikere af USA’s krigsførelse i Vietnam for antiamerikanisme.

MEDARBEJDER

Georg Metz