InterMetzo: Ordet på bordet

Udsendelse d.30.december - 5.januar. 2024

Georg Metz har arbejdet på sit Intermetzo her i julen, så den er klar til nytårsugen. 'Når historien forrådes i krænkelsesparathed' har han brugt som overskrift, og det handler om de studerende, der fornylig udvandrede fra en forelæsning på Købehavns Universitet, hvor læreren i forbindelse med gennemgangen af europæisk kolonihistorie brugte ordet neger.
Det blev for meget for nogle af eleverne, Reaktionen var afstandtagen ved protester og fysisk unddragelse i flugt fra timen. Hvad der er værst, er svært at afgøre: måske de udvandrende, der i øjeblikket naturligvis kun censurerer egen historieforståelse, men kan hænde en skønne dag udbreder deres bornerthed til skade for andre. Episoden er nu historie. Falder det nu i de udvandrende studerendes lod en dag professionelt at skrive om begivenheden, kommer de pågældende i konflikt med, hvad man i mangel af bedre kalder den historiske virkelighed. De er jo nødt til at anvende det samme ord som læreren, altså neger, hvis episoden skal være forståelig, hvad den i forvejen ikke er . 

MEDARBEJDER

Georg Metz