InterMetzo: P. Munch til minde

Udsendelse d.13. - 19.januar. 2018

Georg Metz fortæller i sit ugentlige Intermetzo om P.Munch, en af nyere dansk histories mest indflydelsesrige politikere. Det er 70 år siden han døde. Peter Rochegune Munch var i mange år synonym med historieundervisningen i gymnasiet efter verdenshistorielærebøgerne, men blev politiker – han var i 1905 med til at danne Det radikale Venstre som blev til efter et brud med Venstre. Den dag i dag vækker P.Munch forargelse og vrede blandt nationalkonservative gemytter, beklikket som den mand der solgte Danmark til tyskerne, smækkede landets grænser på vid gab og fornedrede fædrelandet som et tag selv bord. Sandheden viste sig at være en helt anden, P.Munch var en nøgtern og forudseende politiker.

MEDARBEJDER

Georg Metz