InterMetzo: Samfundslære

Udsendelse d.24-30. november. 2018

Intermetzo giver et par opbyggelige ord om rammen om de danske værdier, og det er også det Georg Metz har sat som overskrift. Der er stadig folk, der går rundt og mener at det danske samfund er bygget på umistelige grundværdier som vi må værne om. Men i dag afdækkes de store skandaler hvor hvidvasksagen i Danske Bank er den mest bemærkelsesværdige, og skandalerne understreger så det skriger til himlen de stadig mere synlige og generelle misforhold i det danske samfund. De færreste tror vel at Danske Banks nu tidligere ledelse nogensinde kommer for retten endsige i spjældet for deres friske initiativer og deres stædige fortielser.

MEDARBEJDER

Georg Metz