InterMetzo: Til i overkanten

Udsendelse d. 25.- 31. august. 2018

Georg Metz er jo på som den første som altid og det er den nye rigsadvokat han beskæftiger sig med. ’Det demokratiske samfunds gode funktionærer forsøger, snarere end at gå til kanten eller ud over magtens ønsker om drakonisk handling, at rationere potensen og efterleve magtadskillelsesprincippernes ånd i situationer og sager hvor der bør lempes til fordel for tvivl og fornuft. Forleden forklarede den nye rigsadvokat Jan Reckendorff at han går til kanten af lov og konvention og ser frem til at efterkomme regeringens og flertallets krav. Det sidste uddybede Reckendorff senere uden overbevisende forbehold’.

MEDARBEJDER

Georg Metz