InterMetzo: Ude af sind

Udsendelse d.3. - 9. september. 2022

Georg Metz sætter overskriften på sit Intermetzo til ’Det bevidste hukommelsestabs velsignelse’. I det politiske miljø anvendes opnået magt til at udøve vilje og virkeliggøre forestillinger om verden: om skatteprocenten, strengere straffe osv. Den idealistiske eller måske snarere hensynsløse politiker kombinerer sin målrettethed med aktiv glemsomhed om det pinligste og afviser indvendinger om en kompleks virkelighed. Her er viljens triumf målet og præsenterer en politiker der siger, hvad hun mener og gør hvad hun siger. Glemsomhedens forenkling tiltaler de vælgergrupper der anskuer verden i enkeltheden og som bekræftes af en guru der ved bedre eller burde vide det, men i sammenbidt vilje har glemt det vigtigste. Glemsomhed der kan være velsignelsesrig og føre verden videre på nye niveauer bliver en besættelse som dyrker og hylder den forfalskede forenkling af noget så juridisk betændt, at Rigsretten må træde til og nok finde sagen svær men forbrydelsen klar.   

MEDARBEJDER

Georg Metz