Jesus, myten og magten

Udsendelse d.2. - 8. april. 2022

Er vidnesbyrd altid til at stole på, eller kan der også være andre sandheder?
For mange er Biblens ord om Jesus færden på jorden endegyldige sandheder, mens andre læner sig op af de historiske beviser og de skriftlige kilder der er efterladt, fra Romerriget og datidens myndigheder.
Fælles for begge er dog en del navne, eksempelvis kejser Augustus, Herodes, Pontius Pilatus og Johannse Døberen, men hvor meget falder de faktiske beviser om personerne, i tråd med Biblens fortællinger?

Pia Koppelman har opsøgt lektor ved Saxo Instituttet, Peter Fibiger Bang, for at høre, hvad vi ved om datidens Romerrige og, ikke mindst, høre hans udlægning af de faktuelle skrifter, sammenholdt med testamenterne, som vi kender dem, fra biblens fortællinger.

Foto: lektor ved Saxo Instituttet, Peter Fibiger Bang (privateje)

Vi beklager den tekniske kvalitet.

MEDARBEJDER

Pia Koppelman