Museer skaber viden: Kakkelovnen

Udsendelse d.21-27. marts. 2020
Udsendelse .4. - 10. november. 2017

En kakkelovn har været noget særligt i middelalderen, for ikke blot var konstruktionen med til at give nogle ekstra muligheder for arkitektureren, men det var også en mulighed for at vise sig frem med den udsmykning, som kakkelovnen i sin oprindelige form havde. Annemette Kjærgård glæder sig som middelalderarkæolog over kaklerne, der med deres udsmykning er en kilde til bl.a. middelalderens tøj.

Prisen på en kakkelovn

Hvad koster en kakkelovn? Det har kakkeleksperten middelalderarkæolog Ole Kristiansen været så venlig at give et bud på. Volratt Eckartt fra Slagelse opsatte i 1631 den store ovn i ”De unge Herrers Hus” i Sorø, hvor Christian d. Fjerdes sønner boede, medens de var elever på ”Akademiet i Soerøe”. Det kom der en regning for:
”Først opsatte enn Kackelloffuenn paa denn Store
Sall Wdi dett huus Weed Soerøe, hoer till hannd aff
Mien Eegenn Potten Haffuer tillagt –
4 Løffuer Støcked - 16 Sk 
6 Simbs støckett 3 sk
35 Soldatennn Kachelln Støcked 8 sk
10 Lister Støckett  4 sk
2 piller huer – 8 sk 
it Stoer Kachell – 12 sk 
48 Krogsimbs Støckett 4sk
30 Smaa Cronner huer – 2sk
5 Store Cronner Støckett 8 sk
12 Knappe huer 2 sk.  24                        
2 Röegtuds(?) huer 18 sk                  
Och till arbeidtslønn 3 Dlr. 24 sk.                                               
         
Dvs. at Volratt Eckartt for 153 kakler, 2 røgrør og arbejdsløn i alt skulle have 11 daler, 4 mark og 2 skilling. For en mindre ovn af normal størrelse i borgerstuen sammesteds skulle han have 10 daler, 2 mark og 8 skilling. Prisen for denne kakkelovn svarede nogenlunde til prisen for en god ko.

Billedet viser et udsnit af kakler (Museum Sydøstdanmark).

Medvirkende

Annemette Kjærgård er museumsinspektør på Køge Museum. Hun er arkæolog, og arbejder med administration af arkæologiske udgravninger og sagsbehandling. Hun er projektleder på udgravninger i Køge middelalderby.

Hun medvirker også i udsendelsen Børnenes middelalder og Tøj i middelalderen

MEDARBEJDER

Henrik Morell

PROGRAMSERIE

Museer skaber viden