Norden i Europa: Norden, EU og ILO hånd i hånd

Udsendelse d.4. - 10. maj. 2019

Som alibi for Danmarks indtræden i Irak-krigen rettede daværende Venstre-statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2003 et kraftigt angreb på samarbejdspolitikken under 2. Verdenskrig. Han kaldte den fej og ussel, en skamplet, som tilmed høstede profit af underkastelsen for nazisterne. Han nævnte ikke, at hans eget parti deltog i samarbejdspolitikken og bl.a. i ly af besættelsesmagten i Folketinget krævede fastfrysning af lønningerne i – som det hed – ’et opgør med fagforeningstyranniet’. På lønmodtagersiden er Venstres ageren derimod indgået som en rygmarvsreaktion mod senere lovindgreb i de frie forhandlinger, som er Den nordiske Models egentlige grundlag. Senere er de nordiske arbejdsmarkedsorganisationer blevet mindre håndsky over for samarbejdet med lovgivningsmagten, bl.a pga vellykkede resultater af trepartsforhandlinger om ligestilling og arbejdsmarkedspensioner. Ove Weiss kommenterer.

Serien er støttet af

MEDARBEJDER

Ove Weiss

PROGRAMSERIE

Norden i Europa