Krig, nation og identitet 1

Udsendelse d.11. - 17.juli. 2020
Udsendelse d. 14. - 20. juli. 2018
Udsendelse d.8. - 14.august. 2015
Udsendelse d. 27.sep. - 3.okt. - 2014

2014 er et bemærkelsesværdigt jubilæumsår, når det kommer til krige, der har været med til at skabe den moderne verden: Det er 225 år siden  den Franske Revolution begyndte (det var i 1789), -det er 150 år siden  Danmark led nederlag i krigen 1864, -det er 100 år siden første verdenskrig  begyndte  og det er 75 året for anden verdenskrigs begyndelse.
Gennem fire forelæsninger, der holdes på de gamle studenterkollegier i København, fortæller Professor i moderne europæisk historie ved Syddansk Universitet, Nils Arne Sørensen om den betydning, det moderne Europas mange krige har haft for politik, nation og identitet. Første gang skal vi til Valkendorfs kollegium, hvor overskriften er: 

Frihed, lighed – og Napoleon: Tilløb til et nyt Europa 1789-1814
Den franske revolution blev en europæisk begivenhed, da revolutionen gik i krig mod sine ydre fjender i 1792. Det resulterede i næsten 25 års krigsførelse i Europa. Blandt krigenes vigtigste konsekvenser var, at både liberale idealer og forestillinger om nationale, kulturelle fællesskaber vandt frem og satte spørgsmål ved den gamle orden. Det var også meget tydeligt i
Skandinavien med opløsningen af Danmark-Norge.

Forelæsningsrækken arrangeres af Kollegiesamvirket af 1983, en sammenslutning af Regensen, Elers Kollegium, Borchs Kollegium og Valkendorfs Kollegium.

Martin Gru står for optagelse og redigering.

Foto: Historienet.dk

PROGRAMSERIE

Krig, nation og identitet