Landbrugsmagasinet: Jordfordeling - Et første spadestik

Udsendelse d.19. - 25.oktober. 2019

Landbrugsmagasinet besøger i denne uge tidligere landsplanschef Niels Østergaard for at få en snak om landets - om at så at sige planmæssige udvikling, de forskellige forvaltningsmæssige rammer der sættes for planlægningen i og af det åbne land; samt en debat om det helt hotte emne i dansk landbrugspolitik: jordfordeling.

Forsidefoto: Niels Østergaard af Rasmus Blædel Larsen

Foto: Politiken 6 september: Vi brænder regnskoven af, så vi kan dyrke soya, så vi kan fodre svin. Nåhr.(Rasmus Blædel Larsen)

 

 

 

 

 

 

Foto: Primdahl, Kristensen og Vejre Bogværket 2015 (Rasmus Blædel Larsen)

 

 

 

 


Links:

Jordfordeling forklaret af ministeriet     

Igangværende ordninger       

Den Store Plan (fra erhvervet og DN)      

Dialogbaseret planlægning i det åbne land     

Fra Fæste til Fritid af Niels Østergård        
 

 

MEDARBEJDER

Rasmus Blædel Larsen

PROGRAMSERIE

Landbrugsmagasinet