Landbrugsmagasinet: Minivådområder

Udsendelse d. 1. - 7. februar. 2020

Landbrugsmagasinet var med på Plantekongresen i Herning, og i denne uge følger vi op med endnu et indslag fra kongressen. Det omhandler et af de helt centrale og aktuelle emner: hvordan kan landbruget begrænse udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. I løbet af den seneste uge har stofskiftet mellem landbruget og vandmiljøet igen trukket overskrifter og selve grundlaget for indsatsen endnu engang blevet genstand for voldsom debat 
 

I udsendelsen taler den2radios landbrugsmedarbejder Rasmus Blædel Larsen med Oplandskoordinator Simon Bjorholm fra Seges. 

Fredag i sidste uge kom det frem, at Aarhus Universitet nu mener, at man i en 30-årig periode har overvurderet kvælstofudledningen fra landbruget. Så meget at Landbrugsavisen kunne skrive, at regnefejlen svarer til 6000 Minivådområder. Kun to dage senere, Søndag d.26 januar , bragte Berlingske en forsidehistorie om, at Milø- og Fødevareministeriets seneste opgørelse viser, at kvælstofindsatsen de seneste år er gået helt i stå. Istedet for de ca. 1300 tons der skulle fjernes ifølge Fødevare og Landbrugspakken, er der kun fjernet 31 tons. En heftig diskussion vedrørende beregningernes gyldighed og konsekvenserne af de nye tal raser nu mellem de berørte parter. 

Links:

Nyheden om regnefejlen i Landbrugsavisen     

Berlingskes forside: Der sker reelt ingenting   

Vandmiljøplan 3 2021-2027 Høringsudkast   

Vandrammedirektiv   

Vandplan    

Landbrugsstyrelsen Minivådområde-side    

GEUS Kvælstofmodeller og retention      

Fotos: Forside: Folder fra Seges, med billede af Minivådområde ved Brønderslev. Simon Bjorholm fra Seges: Rasmus Blædel Larsen

MEDARBEJDER

Rasmus Blædel Larsen

PROGRAMSERIE

Landbrugsmagasinet